Privacyverklaring De Online Techgirl

Hier vind je de privacyverklaring van De Online Techlady alsmede de privacyverklaring van de academy van De Digiwijzeres wat onderdeel is - en wordt beheerd door De Online Techlady.

Saskia Veltenaar, De Online Techlady, gevestigd te Culemborg, aan de Graanmolenweg 59 (4105 XD) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder naam Gewoon Saskia en KvK-nummer 56815700, wordt in deze privacy verklaring aangeduid als Saskia. Saskia is per e-mail te bereiken via saskia@deonlinetechlady.nl en telefonisch op +31 – 6 28638605.

In deze privacyverklaring legt Saskia uit hoe wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Saskia legt onder meer uit waarom jouw gegevens verzameld worden, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten jij hebt.

Saskia kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13-01-2022.

Rechtsgronden
Aan de verwerking van jouw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Saskia rusten;
 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Saskia. Onder het gerechtvaardigde belang wordt verstaan: bestaande klanten na een aankoop te Informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten.

De betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
Saskia verwerkt jouw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met jou uit te voeren, verzamelt Saskia de volgende gegevens, indien je een bestelling plaatst op de website: contactgegevens, NAW-gegevens, telefoonnummer, bankgegevens, en jouw account ID. Daarnaast, bewaart Saskia jouw contactgegevens indien je een reactie plaatst op de website, dan wel een klacht indient.
 • Indien je de website bezoekt, dan ontvangt Saskia de navolgende gegevens: locatiegegevens, IP-adres (deze wordt zover mogelijk en toegelaten door de services geanonimiseerd) en overige gegevens die door middel van de cookies worden verzameld.
 • Indien je hiervoor toestemming geeft, gebruikt Saskia jouw contactgegevens om je een nieuwsbrief/interessante aanbiedingen te sturen per e-mail.
 • Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het uitvoeren van de werkzaamheden, het op verzoek op en reguliere basis kunnen versturen van een nieuwsbrief, het kunnen plaatsen van een reactie op de website, jou informeren over eventuele wijzigingen in mijn dienstverlening, het kunnen afhandelen van klachten, het kunnen bijhouden van informatie over hoe bezoekers de website gebruiken (o.a. cookies), facturatie en administratie.

Bewaartermijnen
Saskia bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. Hoe lang de gegevens worden bewaard hangt af van de hierboven beschreven doelen. De gegevens die moeten worden bewaard in verband met de wettelijke verplichtingen zoals de belastingdienst, worden bewaard voor een termijn van 7 (zegge: zeven) jaar. Indien je een bestelling plaatst op de website, dan worden de bijbehorende gegevens verwijderd 1 (zegge: één) maand na het opleveren van de bestelling, behoudens de gegevens die langer dienen te worden bewaard in verband met de wettelijke verplichtingen van Saskia. Overige gegevens, zoals gegevens die worden verzameld door middel onder andere, maar niet beperkt tot de cookies, worden twaalf maanden na jouw laatste bezoek aan de website verwijderd.  Indien jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan worden de bijbehorende persoonsgegevens bewaard totdat je je afmeldt voor deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven en marketing e-mails
Je kunt je aanmelden voor mijn mailings via een link geplaatst op de website dan wel via Facebook, Instagram of LinkedIn. Je kunt je op ieder moment weer afmelden voor deze mailings. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang je de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Cookies
Op de website maakt Saskia gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Als Saskia het in de privacy- en cookieverklaring over cookies heeft, bedoelt Saskia daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer je de website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Saskia om een goede gebruikservaring aan jou te kunnen leveren.

Facebook-pixel
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als onderdeel van de Facebook Pixel-dienst. Saskia heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook. Saskia gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe de bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kan Saskia aan jou gerichte advertenties tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens jouw bezoek aan de website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op onderstaande pagina lees je hoe Facebook jouw gegevens gebruikt om advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google Analytics
Saskia maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief de advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruikt Saskia om de website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Saskia te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Saskia heeft hier geen invloed op. Saskia heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en academie van Saskia.

Het kan zo zijn dat deze websites links bevat naar andere websites die Saskia niet beheert en/of niet in eigendom heeft. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Saskia is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Saskia raadt je dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op hun website.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen
Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die Saskia inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor Saskia verricht. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Saskia en mogen jouw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op jouw persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 • Webhostingbedrijf dat de website beheert en verzorgt
 • E-maildienstverlener
 • Active Campaign
 • NatuurlijkHosting!
 • Informer
 • Logistieke partners

Ook zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Saskia op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is om jouw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

ActiveCampaign is verantwoordelijk voor de servers en de software en is gevestigd in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verzameld en verwerkt door MailBlue kun je het privacybeleid van MailBlue raadplegen: https://mailblue.nl/privacy-policy/

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van MijnDomein. De servers van MijnDomein staan gelokaliseerd in Nederland. Voor meer informatie over MijnDomein verzoekt Saskia jou de bijbehorende privacyverklaring te raadplegen via de volgende link https://www.mijndomein.nl/over-mijndomein/privacy

Verder wordt er gebruik gemaakt van Siteground. De servers van Siteground staan gelokaliseerd in Nederland. Voor meer informatie over Siteground verzoekt Saskia jou de bijbehorende privacyverklaring te raadplegen via de volgende link https://www.siteground.com/privacy.htm

Het doorsturen van jouw persoonsgegevens naar andere derde partijen zal enkel geschieden in gezamenlijk overleg met jou waarbij jouw uitdrukkelijke toestemming is vereist.

Automatische besluitvorming
Saskia maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor de dienstverlening niet nodig.

Beveiliging
Saskia heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van Saskia heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server zowel binnen als buiten de EU, namelijk in de Verenigde Staten. Saskia zal met alle diensten zorgdragen dat gegevens, indien nodig, zoveel mogelijk opgeslagen worden op servers en Cloud opslag locaties binnen de EU.

Jouw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien je een account aanmaakt op de website van Saskia, kun je zelf de door jou verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Als je van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar saskia@deonlinetechlady.nl of telefonisch via +31 – 6 286 386 05.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Chat openen
1
Waar kan ik je mee helpen?
WhatsApp met De Online Techlady
Hoihoi! 👋
Heb je een vraag? Let me know!